Yönetim Kurulu

 

 

 
Dernek Başkanı
Prof. Dr. Nesrin Özören

Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul
nozoren@gmail.com

Umut Şahin
Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Umut Şahin

Boğaziçi Üniversitesi , Istanbul
umut.sahin@boun.edu.tr

 

 

 Tolga Sütlü
Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü
tolgasutlu@sabanciuniv.edu
 GDD
Doç. Dr. Gizem Dinler

 

 

 burç
Burçin Duan Şahbaz
Ph D Candidate

burcinduan@yahoo.com

 Resim1 2014-2017  YÖNETİM KURULU

Nesrin Özören

Arzu Çelik

Tolga Emre

Murat Köseoğlu

Arzu Karabay

Burçak Özeş

 

 

 IMG_4166[1] Umut Orhan

Dernek Sekreterimiz

tumutus@gmail.com

 

 

IMG_4647[1]

Coşkun Demir

Dernek Muhasebecimiz