Ortaöğretim Biyoloji Müfredatında Evrim Konusu Hakkında Açıklama

21 Temmuz 2017
Ortaöğretim Biyoloji Müfredatında Evrim Konusu Hakkında Açıklama

Yeni Ortaöğretim Biyoloji Müfredatında Evrim Konusu Hakkında Açıklama

19.07.2017

2017 yılının ilk aylarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 taslak öğretim programında

yapmayı planladığı değişikliklerin kamuoyuna yansımasının ardından evrimsel biyolojinin

müfredatta yer almasının gerekliliğini dile getiren bir açıklama kaleme almış ( açıklamanın

tam metni ), istendiği taktirde Milli Eğitim Bakanlığı ve alt birimlerine müfredatın geliştirilmesi

için gerekli her türlü desteği vereceğimizi de belirtmiştik.

Şubat 2017’de ise Türkiye’nin önde gelen biyoloji ve antropoloji bölümleriyle beraber çeşitli

ülkelerdeki (Finlandiya, İran, İngiltere, ABD vd.) biyoloji müfredatlarını derleyerek bir rapor

oluşturmuştuk ( raporun tam metni ). Ortaöğretimde evrimsel biyoloji öğretiminin önemi ve

evrenselliğini ortaya koyan bu raporu imzası bulunan dernek ve bölüm temsilcileri ile birlikte

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e, Antalya’da yapılan toplantıda Talim Terbiye

Kurulu (TTK) yetkililerine ve ilgili komisyon üyelerine iletmiştik.

Raporumuzda ortaya koyduğumuz verilere rağmen, TTK tarafından 21.06.2017 tarihinde

evrim konusunun tartışmalı ve seviye üstü olduğu gerekçesi ile müfredattan çıkarılacağına

dair bir açıklama yapılmış, konu hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda yer bulmuştur

[ 1 , 2 ]. Dün (18.07.2017) tam metni yayımlanmış olan ortaöğretim biyoloji dersi müfredatında

[ 3 ], Bakanlık ve TTK’na yapmış olduğumuz önerilerin bir kısmına yer verilmiş olduğunu tespit

ettik. Bunu olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Buna karşın müfredatın bütünü ülkemiz

yaşam bilimleri camiasında hayal kırıklığı yaratmıştır. Özellikle de söz konusu müfredatta yer

alması amacıyla bakanlığa önermiş olduğumuz “evrim”, “türleşme” ve “doğal seçilim yoluyla

değişim” gibi biyolojinin bir bütün olarak anlaşılabilmesi için gerekli temel kavram ve

terimlere yeni müfredatta yer verilmemiş olması, evrim konusunun Biyoloji dersi

müfredatında halen önemli ölçüde eksik kalmasına yol açmaktadır.

Türkiye’de 2013 yılından beri yürürlükte olan müfredatta yeterince yer bulamamış “evrim”

konusunun, yeni müfredatta artırılmak yerine hemen hemen göz ardı edilmesi; Türkiye

ortaöğretim sisteminin temel ilkelerinde vurgulanan “ bilimsel düşünme gücüne sahip

kişiler yetiştirmek” hedefine ulaşılmasını imkansız hale getirmektedir.

Ortaöğretim 9. ve 10. sınıflarda haftalık programda 3 saatlik yeri (toplam:108 ders saati) olan

biyoloji dersinin 2 saate indirilmesi (toplam:72 ders saati) de hatalı bir karardır. Bu gibi

kararların olumsuz yanları geçmişte Türkiye’nin PISA gibi uluslararası testlerde elde ettiği

başarısız sonuçlar ile kendini göstermiştir [ 4 ]. Söz konusu kararlar, Türkiye’de bilimsel

okur-yazarlığın geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma hedefleriyle, özellikle de tıp ve

biyoteknoloji alanlarında bilimsel üretimin uluslararası seviyelere çıkarılması hedefiyle taban

tabana zıttır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere, yeni yayımlanan ortaöğretim biyoloji müfredatında önerilerimiz

doğrultusunda düzenlemeler yapılmış olmasını pozitif bir adım olarak karşılıyoruz. Yapılan

değişiklikler, öğretim müfredatları belirlenirken konuyla ilgili uzmanların görüşlerinin dikkate

alınmasının önemini de ortaya koymaktadır. Ancak bu durum, uzman görüşlerinin çoğunlukla

göz ardı edilmiş olduğu ve ortaya çıkan müfredatın evrensel standartların çok altında olduğu

gerçeğini değiştirmemektedir.

Aşağıda adı geçen kurumlar olarak “ Fen Bilimleri ” ve “ Biyoloji” müfredatlarının geliştirilmesi

için yürüttüğümüz çalışmaları kamuoyu ve Bakanlık yetkilileriyle paylaşmaya devam

edeceğimizi ve 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı boyunca Bakanlık tarafından sürdürülecek

izleme ve değerlendirme faaliyetlerine elimizden gelen tüm katkıyı yapacağımızı kamuoyuna

saygıyla duyururuz.

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği

Moleküler Biyoloji Derneği

Biyologlar Dayanışma Derneği