MBD Kısa Süreli Değişim Programı 2017

11 Mart 2016

MBD Kısa Süreli Değişi Programı, dernek üyesi araştırmacıların laboratuvarları arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve bilgi aktarımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Program kapsamında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye içerisinde başka bir şehirdeki laboratuvarlara yapacakları 1-3 ay uzunluğundaki araştırma ziyaretlerine yönelik konaklama, yol ve yaşam giderleri desteklenecektir. Başvurular çalışmaların yaygın etkileri ve yapılacak olan ziyaret önerilen çalışmanın ilerletilebilmesi için taşıdığı kritiklik derecesi göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 2017 yılı için max. 4 başvuruya imkanımız dahilinde bütçe ayırılacaktır. Bu kapsamda verilecek destek miktarı, ziyaret süresinden bağımsız olarak en fazla 2.500 (İki bin beş yüz) TL’dir. Program tarafından desteklenmeye değer görülen çalışmalar 08-09-10 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Moleküler Biyoloji Derneği 5. Uluslararası Kongresi (MolBiyoKon 2017)’nde açıklanacaktır.

Başvuru Koşulları:

– Başvuran adayın kendisinin, tez danışmanının ve ziyaret edeceği laboratuardaki danışmanının Moleküler Biyoloji Derneği üyesi olması gerekmektedir.

– Başvuran adayın yüksek lisans veya doktora tez çalışmalarını Türkiye’de bir üniversitede, moleküler biyoloji ve/veya diğer moleküler yaşam bilimleri alanlarının birinde sürdürüyor olması gerekmektedir.

Başvuru için istenen belgeler:

– Başvuru formu ve kısa proje özeti (500 kelimeden az)

– Adayın akademik özgeçmiş ve yayın listesi

– Tez danışmanı tarafından yazılacak tavsiye mektubu

– Ziyaret edilecek laboratuvardan kabul yazısı

Adayların başvuruları, yukarıda belirtilen belgeleri tarafımıza ulaştıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülüp başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. Kontenjan sınırlıdır.

Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Sekreterliği Kuzey Park Binası Oda No: 302
34342 Beşiktaş/ İstanbul

Adresine gönderilecektir.

MBD KSD Başvuru formu