Kimler Üye Olabilir?

Kimler Üye Olabilir?

Dernekler kanununa göre dernek kurma hakkına sahip her Fen, Tıp, Eczacılık, Dişçilik veya Veterinerlik Fakülteleri mezunu olan, veya Mühendislik Fakültesi mezunu olmakla birlikte Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik alanlarından birinde uluslar arası bilimsel yayını olan, ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olabilir.