Data Meeting – Medipol University 2015

8 May 2015
Data Meeting – Medipol University 2015

Moleküler Biyoloji Derne?i Data Toplant?s?
?stanbul Medipol Üniversitesi – Kavac?k Kampüsü
8 May?s 2015

09:30 – 10:00 : Gruplar?n Kampüse Var???, Çay ve Kahve ?kram?
10:00 – 10:10 : Aç?l?? – Yrd. Doç. Dr. Esra Ça?avi ve Prof. Dr. Gürkan Öztürk

Oturum I: Sinir Bilimi
10:10 – 10:50 : Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Betül Polat : “Fare omurilik hasar?nda axolotl ksenograft uygulamas?”
?erife Sefil : “Arka kök ganglionunda transneuronal dejenerasyon”
Esra Nur Ekmekçio?lu : “Anne sütü kaynakl? mikrokimerizm ara?t?rmalar?”
10:50 – 11:10 : Prof. Dr. Ertu?rul K?l?ç
TBA
11:10 – 11:30 : Prof. Dr. Ülkan K?l?ç
“Melatonin’in iskemi sonras? beyin plastisitesi üzerine etkisi”
Özlem Gök : “SIRT1 proteininin kardiyovasküler hastal?klar ve ya?lanma
üzerine etkisi”

11:30 – 11:40 : Çay-Kahve Molas?

11:40 – 12:00 : Yrd. Doç. Dr. Deniz Atasoy
Pelin Dilsiz ve Ozlem Mutlu:“Pharmacogenetic dissection of hypothalamic and
midbrain circuits for hunger”
12:00 – 12:10 : Yrd. Doç. Dr. Esra Ça?avi
Tuba Akgül : “Beyinden kalbe, kalpten beyine”

12:15 – 13:00 : REMER laboratuvar gezisi

13:00 – 14:00 : Ö?le Yeme?i

Oturum II: Genomiks-Proteomiks-?laç Tasar?m?
14:00 – 14:20 : Prof. Dr. Duran Üstek
“Tourette sendromunda hedef genler”
14:20 – 14:40 : Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tar?k Baykal
Bü?ra Gürel “Omics analizleri ile moleküler mekaznizmalar?n ara?t?r?lmas?”
14:40 – 15:00 : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güzel
Ümit Can Erim “Molecular Discovery and Development ”

15:00 – 15:10 : Çay-Kahve Molas?

Oturum III: Kök Hücre ve Üreme Biyolojisi
15:10 – 15:20 Yrd. Doç. Dr. Esra Ça?avi
“Uyar?lm?? Pluripotent Kök Hücre ile Hastal?k Modelleme”
15:20 – 15:40 : Yrd. Doç. Dr. Aylin Yaba Uçar
“Polykistik Over Sendromunda mTOR Sinyal Mekanizmas?”
15:40 – 16:00 : Kapan?? ve Dernek Gündemi
Doç. Dr. Nesrin Özören