Doktora Başarı Ödülü 2017

11 Mart 2016

Bu yıl üçüncüsü duzenlenen MBD Doktora Başarı Ödülü, doktora öğrenimine devam etmekte veya tez çalışmalarını 1 Ocak 2015 tarihinden sonra bitirmiş ve doktora tez çalışmalarından uluslararası bilimsel dergilerde en az bir bilimsel yayını olan/kabul edilen başarılı genç bilim insanına verilecektir. Başvurular çalışmaların özgünlük, yenilikçilik ve yaygın etkileri üzerinden kompetitif olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda verilecek ödül miktarı 3,000 (üç bin) TL’dir. Ödüle layık görülen adayın ödül  takdimi  Moleküler Biyoloji Derneği Kongresi’nde yapılacaktır. Ödül sahibinin ödüle layık bulunan çalışmasını özetleyecek kısa bir sözlü sunum yapması beklenmektedir.

MBD Doktora Başarı Ödülü’ne Başvuru Koşulları:
-Başvuru adayının, doktorasına halihazırda devam ediyor olması veya doktora derecesini 1 Ocak 2015 tarihinden sonra almış olması -Başvuru adayının doktora tez çalışmalarının moleküler biyoloji ve/ veya diğer moleküler yaşam bilimleri alanlarının birinden olması

– Başvuruyu oluşturan bilimsel yayın(lar) ın doktora tez çalışmalarından kaynaklanması ve yayın(lar)daki yazışmadan sorumlu yazar adresinin Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma enstitüsünün adresi olması gerekmektedir.*

Başvuru için istenen belgeler:

1. Akademik özgeçmiş
2. Doktora derecesini almış adayların

tezlerinin, doktora öğrenimlerine devam eden adayların tez önerilerinin birer basılı kopyası

3. Bilimsel yayın(lar)ın birer basılı kopyası

4. Aday tarafından tez çalışmalarını/tez önerisini özetleyen ve bu çalışmaların moleküler biyoloji ve diğer moleküler yaşam bilimleri alanlarındaki araştırmalara olası etkilerini tanımlayan ve 500 kelimeyi geçmeyecek bir yazı

Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Sekreterliği
Kuzey Park Binası Oda No: 317
34342 Bes?iktas?/ İstanbul adresine go?ndermeleri gerekmektedir.

“*” Bir yayın ile sadece bir başvuru yapılabilir ve başvuru adayının başvurusunu oluşturan yayın(lar)da ağırlıklı yazar olması beklenir.