Dernek Başkanı’nın Mesajı

2 Nisan 2017
Dernek Başkanı’nın Mesajı

Sevgili meslektaşlarım,

Son iki yılda meydana gelen gelişmelerden sizleri haberdar etmek istedim. Öncelikle büyümeyi hızla sürdürdüğümüzü ve üye sayımızın 410’u aştığını, üyelerimizin arasında grup lideri sayısının ise 110’un üstünde olduğunu kıvançla paylaşmak istiyorum. Dernek üyelerimizin pek çoğunun prestijli ödüllerini ve dünyanın önde gelen dergilerinde yaptıkları bilimsel yayın ve katkılarını takip etmek son derece mutluluk verici olmuştur. Başarılarımızın katlanarak artacağından şüphem yoktur. Derneğimizin daha da verimli ve başarılı olabilmesi için sizlerin de yapabileceği katkıları hatırlatmak isterim. Öncelikle her yıl aidatlarınızı ödemeye önem verebilirsiniz, arkadaşlarınızı/meslektaşlarınızı da Derneğimize yönlendirebilirsiniz, Dernek kurul ve faaliyetlerinde gönüllü olabilirsiniz; öncülüğünü yapmak isteyeceğiniz yeni faaliyet öneri ve girişimlerinizi Yönetim Kuruluna teklif edebilirsiniz. Derneğimiz ancak sizlerin desteği ile gelişecektir.

 

MolBiyoKon2017

Beşinci Uluslararası Moleküler Biyoloji Derneği Kongresi (MolBiyoKon2017) 8-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste gerçekleşecektir. Kayıtlar Nisan başında kongre sayfasından yapılabilecektir. Kongre başkanı Doç. Dr. İbrahim Yaman (ibrahim.yaman@boun.edu.tr) ve düzenleme kuruluna dernek adına şükranlarımızı sunuyoruz.

2015 yılında IV. Uluslararası Moleküler Biyoloji Derneği Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü hocalarından Doç. Dr. Mesut Muyan ve Doç. Dr. Elif Erson’un önderliğinde 400’ün üstünde katılımcının gayretleri ile son derece verimli bir şekilde gerçekleşmişti. Tüm gönüllü çalışan ekibe teşekkür ederiz.

Doktora Başarı Ödülü

Moleküler Biyoloji Derneği Doktora Başarı Ödülü, her sene Türkiye’deki bir üniversitede Moleküler Biyoloji veya diğer Moleküler Yaşam Bilimleri alanlarında doktora öğrenimine devam etmekte olan veya tez çalışmalarını son iki yıl içerisinde bitirmiş başarılı genç bilim insanlarına takdim edilmektedir. Başvurular, doktora tezi çalışmalarını içeren en az bir bilimsel makale yayınlamış adaylar arasından çalışmaların özgünlük, yenilikçilik ve moleküler yaşam bilimlerine yaptığı yaygın etki değerleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

 

2015 yılınnda ilk kez MBD Doktora Başarı Ödülünü takdim ettik. Bu ödülün ilk sahibi otofaji alanındaki araştırmaları ve tezi için Dr. Ayşe Kumsal Tekirdağ (Sabancı Üniversitesi- danışmanı Doç. Dr. Devrim Gözüaçık ) layık bulunmuştu. 2016 yılı için Nobel Ödül komitesinin otofaji alanındaki öncü çalışmaları için Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi’ye ödül vermiş olması güzel bir tesadüf oldu. (Dr. Tekirdağ’ınn yayınlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz: http://molbioturk.org/mbd/2015-doktora-basari-odulu-sahibini-buldu/.)

 

2016 Yılı MBD Doktora Başarı Ödülü’ne Dr. Bala Anı Akpınar layık görülmüştür. Dr. Akpınar, Sabancı Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hikmet Budak’ın laboratuvarında tamamladığı doktora çalışmalarında tarımsal ve ekonomik önemi üst düzeyde olan ekmeklik buğday (Tritucum aestivum) genomuna ait 5DS kromozomunun fiziksel haritalamasıyla birlikte, T. Aestivum ve onun atası olan Aegilops tauschii’ye ait 5D kromozomlarının yeni nesil dizilemesi ve karşılaştırmalı analizlerini yürütmüştür. Uluslararası Buğday Genom Dizileme Konsorsiyomu tarafından belirlenen yol haritasının ayrılmaz bir parçası her kromozom için referans dizileme çalışmalarına yol gösterecek olan fiziksel haritaların oluşturulmasıdır. Bu açıdan Dr. Akpınar’ın çalışmaları sonucu ortaya çıkan 5DS fiziksel haritası bu kromozomun referans kalitede dizilenmesi için kullanılacak iskeleti oluşturmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde buğdayın önemli tarımsal özelliklerine yönelik genlerin şifreleri çözülmekte ve buğday ıslah çalışmalarında kullanılabilecek yeni bilgiler günışığına çıkartılmaktadır. Moleküler Biyoloji Derneği olarak başarılı çalışmalarından dolayı Dr. Akpınar’ı tebrik ederiz. Dr. Akpınar ödüle konu olan çalışmalarını Moleküler Biyoloji Derneği’nin 2017 kongresinde sunacaktır. (Dr. Akpınar’ın yayınlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz: http://molbioturk.org/mbd/382-2/)

2017 Yılı MBD Doktora Başarı Ödülüne başvurular 15 Nisan- 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınacaktır ve ödül sahibi MolBiyoKon2017’de davetli bir konuşma verme fırsatı yakalayacaktır.

 

Kısa Süreli Değişim Programı

MBD Kısa Süreli Değişim Programı, dernek üyesi araştırmacıların laboratuvarları arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve bilgi aktarımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Program kapsamında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye içerisinde başka bir şehirdeki laboratuvarlara yapacakları 1-3 ay uzunluğundaki araştırma ziyaretlerine yönelik konaklama, yol ve yaşam giderleri desteklenecektir. Başvurular çalışmaların yaygın etkileri ve yapılacak olan ziyaret önerilen çalışmanın ilerletilebilmesi için taşıdığı  kritiklik derecesi göz önüne  alınarak değerlendirilecektir. 2017 yılı için en fazla 4 başvuruya imkanımız dahilinde bütçe ayırılacaktır. Bu kapsamda verilecek destek miktarı, ziyaret süresinden bağımsız olarak en fazla 2.500 (İki bin beşyüz) TL’dir.   2017 yılı için iki adet burs şansı halen devam etmektedir. Başvuru için web sayfamızdan (http://molbioturk.org/mbd/mbd-kisa-su%CC%88reli-deg%CC%86is%CC%A7im-programi-2015/) ve dernek sekreterimiz Umut Orhan’dan (tumutus@gmail.com) bilgi edinebilirsiniz.

 

2017 yılında ilk kez iki genç araştırmacıyaya MBD Kısa Süreli Değişim Programı desteği verme kararı alınmıştır.

Birinci kazanan öğrencimiz: Rana Fuçucuoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan

Ziyaret Edilecek Lab: Prof. Dr. Mehmet Uğur, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

Toplam Süre: 1 Hafta

 

İkinci kazanan öğrencimiz: Didem Yöyen Ermiş, Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü/Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Güneş Esendağlı

Ziyaret Edilecek Lab: Dr. Tolga Sütlü, Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Toplam Süre: 1 ay

 

 

Milli E?itim Bakanlığı’na Evrim Kavramlarının  Müfredattaki Yerleri Konusunda Görüş Sunulmuştur

 

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, Moleküler Biyoloji Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği, Ankara Üniversitesi Antropoloji, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümlerinden bilim insanlarının ortaklaşa hazırladıkları raporda evrimsel biyolojinin kapsamlı öğretiminin Türkiye’nin eğitim ve kalkınma hedefleri açısından  önemine değinilmiştir.

 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ile görüşen bilim insanları heyeti, Erdem’in teklifi üzerine iki gün sonra Antalya’da Talim Terbiye Kurulu ve Biyoloji Komisyonu Üyeleri ile yaklaşık 3,5 saatlik bir toplantı yaptı. Bilim insanları, raporda belirttikleri gerekçeleri ve değişiklik önerilerini bizzat anlattı.

 

“Zorunlu Eğiitim Müfredatında Evrimsel Biyoloji Konusunun Yer Almasının ve Kapsamının Arttırılması Gerekliliği Hakkında” başlıklı raporda evrimsel biyolojinin modern yaşam bilimlerinin iskeletini oluşturduğu vurgulanıyor. Metinde dünyada canlıların ortak kökene sahip olmalarının ve zaman içinde değişmelerinin tartışmalı konular olmayıp dünya genelinde kabul edilmiş bilimsel olgular olduğu açıklanarak, evrimsel biyolojinin bu olguların mekanizmalarını inceleyen ve açıklayan bir araştırma alanı  olduğu  ifade ediliyor.

 

Rapor, evrimsel biyolojinin temellerinin tüm öğrencilere kazandırılması gereği için üç temel gerekçe sunuluyor: MEB’nin  bilimsel okur yazarlığın yaygınlaştırılması hedefi, ekonomik ve sosyal gereksinimler, ve Türkiye’nin biyoteknoloji ve sağlık bilimleri alanında ilerleme ihtiyacı.

 

 

MBD Veri Paylaşım Toplantıları

 

Moleküler Biyoloji Derneği’nin yapı taşlarından olan bilimsel veri paylaşım toplantılarımız devam etmektedir.

 

11 Kasım 2016 Cuma günü veri toplantımızı Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirdik, değerli hocalarımız ve öğrencilerimizin de olduğu çok keyifli bir toplantı oldu. Yıl içinde derneğimizin neler yaptığı hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu, sunumlar gerçekleştirildi, Doktora Başarı Ödülü sahibine takdim edildi, daha sonrasında davetlilerimizle birlikte kokteylimiz gerçekleşti. Bu günü düzenleyen dernek Başkan yardımcımız Doç. Dr. Arzu Çelik’e teşekkür ederiz.

 

En son veri paylaşım toplantımızı ise 11 Mart 2017 Cumartesi günü Koç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde gerçekleştirdik. Değerli konuşmacılarımızın bilgi paylaşımlarını dinledik, keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese, özellikle de Yar. Doç. Dr. Funda Şar’a teşekkür ediyoruz.

 

Bir sonraki veri paylaşım toplantımızı Mayıs-Haziran 2017 aylarında Gebze Teknik Üniversitesinde düzenlemeyi planlamaktayız. Üç-dört ayda bir yapmak istediğimiz bu tür toplantıların ev sahibi olmaya sizleri de davet ediyoruz.

 

 

Malzeme ve Bilgi Paylaşımı

 

2011 yılındaki kuruluşundan bu yana MBD’nin e-posta üye listesi üzerinden yüzlerce hücre hattı, kimyasal, antikor ve bilgi paylaşımı gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu ortamı sağlamak ve canlı tutmak derneğimizin en önemli amaçlarından biridir. Zor şartlarda ve uzun zaman gecikmelerle temin edilen “altından kıymetli” malzemelerini paylaşan, bu işe zamanlarını ayıran tüm altın kalpli gönüllülerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Gelecekte de bu paylaşımların çığ gibi çoğalmasını ve hızlanmasını arzu ederiz.

 

 

MBDin Dergisi Neden Yok?

 

Bazı üyelerimizin MBD olarak bir dergi çıkartmamızın güzel olacağı fikri değerlendirilmiştir. Uzun fikir alışverişleri sonrasında istenilen kalitede bir derginin çıkartılması ve devamlılığının sağlanması için dernek üye sayımızın ve ülkemizdeki moleküler biyoloji araştırmacı sayısının  artması gerektiği görüşüne varılmıştır. Derneğin ikinci 10 yılında bu konu tekrar ele alınabilir. Arada geçecek süre içinde dernek olarak halen Web of Science Expanded kapsamında taranan Turkish Journal of Biology; Turkish Journal of Biochemistry; ve Turkish Journal of Immunology gibi köklü dergilere destek verme eğilimimiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda tüm üyelerimizi hakem olarak bu dergileri desteklemeye ve uygun buldukları takdirde bilimsel yayınlarını da bu dergilere göndermeye davet ederiz.

 

 

MBD Olağan Genel Kurulu Temmuz 2017’de

 

Dernek tüzüğümüze göre 3 yılda bir yapılması gereken Olağan Genel Kurul’umuzu Temmuz 2017‘de gerçekleştireceğiz. Olağan Kurul’da yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri seçilecektir. Hepinizi aktif aday olmaya davet ediyoruz. Ayrıca tam üye aidatının kararlaştırılması, son üç yılın mali raporunun verilmesi ve yeni alt çalışma gruplarının kurulması amaçlanmaktadır. Temmuz ayındaki birinci toplantı tarihinde üye tam sayısının salt çoğunluğu bulunmadığı sağlanmadığı takdirde iki hafta sonrasında yapılması kanunen zorunlu olan ikinci toplantıda tüm kararlar üye sayısına bakılmaksızın alınabilecektir. Olağan Genel Kurul tarihleri en az 1 ay önceden üyelerimize iletilecektir.

 

 

Son Söz

2017 yılının geri kalanında tüm üyelerimize başarılar dileriz. Çeşitli etkinliklerde daha sık görüşmek üzere Hoşçakalın!